drukuj drukuj

Wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu garażu, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Zarząd Powiatu Wschowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący zawarcia umowy najmu garażu, który jest częścią nieruchomości oddanej w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej, tj. I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, przeznaczonego do wynajęcia na czas oznaczony do 12 miesięcy.