drukuj drukuj

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz dla części nieruchomości Skarbu Państwa dotyczący oddania w dzierżawę na okres oznaczony do 10 lat.