drukuj drukuj

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

– Naczelnik – pok. 305, tel. 65 540 17 79

– Ochrona Środowiska – pok. 306, tel. 65 540 17 79

– Budownictwo – pok.307, tel. 65 540 17 68

Zbigniew Marciniak – Naczelnik Wydziału

Pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska:

Budownictwo:

– Alicja Pietruszka,

– Wojciech Przyjemski,

 – Ryszard Jakubczak.

 

Ochrona środowiska:

– Alina Skoczylas,

– Dagmara Daczkowska wz. Aleksandra Kołuda,

– Robert Gelmuda – Geolog Powiatowy.

Do zadań realizowanych przez Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska należy między innymi:
1) w zakresie budownictwa:
a) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno – budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach,
c) przygotowywanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy, rozbiórki i wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
d) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
e) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów;

 

2) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, leśnictwa i rolnictwa zadania należące do kompetencji starosty i wynikające z przepisów prawa:
a) ochrony i kształtowania środowiska,
b) gospodarowania odpadami,
c) ochrony przyrody,
d) prawa wodnego,
e) gospodarowania lasami niepaństwowymi,
f) prawa łowieckiego,
g) rybactwa śródlądowego,
h) ochrony zwierząt,
3) w zakresie prawa geologicznego i górniczego zadania należące do kompetencji starosty i wynikające z przepisów prawa wykonuje Geolog powiatowy.

 

Wnioski do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska dostępne tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/5/

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu SOB