drukuj drukuj

Współpraca Powiatu z gminą Sława

W dniu 15 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego z Burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą w sprawie uzgodnienia programu funkcjonalno-użytkowego, przyszłej  inwestycji  przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1011F Sława-Lipinki, etap I, w ramach której wybudowana zostanie ciąg pieszo-rowerowy, łącząca docelowo Sławę z Głogowem.  W spotkaniu roboczym uczestniczyli również Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta, Zastępca Burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski oraz pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego we Wschowie i Urzędu Miejskiego w Sławie.

Na spotkaniu zapoznano się z programem funkcjonalno-użytkowym i omówiono szczegóły przebiegu oraz  projektu przyszłej inwestycji, potrzebnej dla rozwoju lokalnej społeczności.  

Wybudowana trasa planowo miałaby przebiegać przez cztery gminy: gminę miejską Głogów, gminę wiejską Głogów, gminę Kotla oraz gminę Sława.

Powiat Wschowski zamierza na ten cel pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Sława wspiera w tym wysiłku władze Powiatu Wschowskiego. Pierwszy etap obejmowałby odcinek Sława – Lipinki, gdzie wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Docelowo zamiarem przyszłej inwestycji jest połączenie szlakiem rowerowym dwóch województw lubuskiego i dolnośląskiego. 

ciąg