drukuj drukuj

Wojewoda Lubuski z wizytą we Wschowie

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski gościł Wojewodę Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.

Podczas wizyty we Wschowie Wojewoda Lubuski odwiedził m.in. teren budowy nowego zakładu produkcyjnego „Jedność”. Zakres inwestycji: budowa nowego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakup linii technologicznych. Przewidywana suma nakładów inwestycyjnych – 40 mln złotych. Spółka „Jedność” złożyła z sukcesem wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Kredyt na innowacje technologiczne realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), całkowita wartość dofinansowania 14 247 000 zł.

Kolejnym punktem była wizyta w Punkcie Szczepień Powszechnych w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, którego organizatorem jest Starosta Wschowski. Do 19 czerwca 2021 roku w punkcie zostało zaszczepionych 5162 osoby, z czego 86% stanowią mieszkańcy Powiatu Wschowskiego.

Podczas spotkania Starosta Wschowski Andrzej Bielawski rozmawiał z Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem Dajczakiem  o realizowanych i kolejnych, planowanych w powiecie  inwestycjach. W tej kadencji  Zarząd Powiatu Wschowskiego pozyskał  blisko 30 000 000,00 zł środków zewnętrznych m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Powiatu Wschowskiego przygotowuje kolejne projekty inwestycyjne.