drukuj drukuj

Wideokonferencja z GDDKiA

W środę (26 lipca) Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, przeprowadził rozmowę z Dyrektorem Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, Ireną Lutowską na temat inwestycji w powiecie wschowskim.

Tematem spotkania było uwzględnienie w planach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej budowy obwodnicy Wschowy, wykonania ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu obwodnicy w węźle skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 305 (kierunek Olbrachcice) i drogą powiatową nr 1004F (kierunek Siedlnica), która połączy planowaną budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej 1004F od miejscowości Siedlnica do Wschowy.