drukuj drukuj

Warsztaty w Hufcu Pracy we Wschowie

13 kwietnia we wschowskim Hufcu Pracy odbyły się warsztaty antystresowe i przeciwdziałania uzależnieniom młodzieży. Zajęcia przeprowadził doświadczony psychoterapeuta i pedagog – Marek Szczęsny – z zielonogórskiego Ośrodka Terapii Integralnej.

Nadrzędnym celem warsztatów było wyposażenie uczestników w umiejętność brania odpowiedzialności za własne czyny oraz krytycznego podejścia do destrukcyjnych zachowań rówieśników.

Atrakcyjna forma przeprowadzonych zajęć, w połączeniu z dużą wartością merytoryczną, sprawiły, że młodzi ludzie nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem. Integralną częścią szkolenia była też nauka decydowania o sobie połączona z nabyciem umiejętności rozróżniania dobra od zła. Udział w warsztatach był dla uczestników niewątpliwą szansą na poznanie samych siebie, pogłębienie relacji rówieśniczych oraz zbudowanie poczucia własnej wartości.

 

Autor tekstu i zdjęć: Hufiec Pracy 4-9