drukuj drukuj

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W auli I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich przybyłych gości przywitał gospodarz uroczystości Dyrektor Piotr Wieland oraz Starosta Wschowski Andrzej Bielawski, który w imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu Wschowskiego złożył wyrazy uznania i podziękowania wszystkim nauczycielom i wychowawcom za pracę oraz wysiłek włożony w edukację i wychowanie młodzieży naszego powiatu.  Podziękował również Dyrektorom za dotychczasową, efektywną współpracę z samorządem powiatowym i wspólnie podejmowane działania.
W swoim przemówieniu podkreślił, że sprawy oświaty są niezwykle ważne. Starosta Wschowski, Zarząd Powiatu Wschowskiego oraz Radni Rady Powiatu Wschowskiego podejmują szereg działań, które poprawiają warunki nauczania w powiatowych szkołach. W obecnej kadencji pozyskano:
 
dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na boisko sportowe oraz infrastrukturę lekkoatletyczną na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie,
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Lubuska Baza Sportowa dotację na przebudowę dachu małej sali gimnastycznej w I ZS im Stanisława Staszica,
-pozyskane środki na zakup sprzętu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli z zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej „Aktywna tablica” na lata 2020-2024,
-dofinansowanie z PFRON na zakup nowego autobusu dla SOSW.
 
Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wspomniał również o złożonym w ramach rządowego programu Polski Ład wniosku na przebudowę dachu i wymianę części stolarki okiennej w budynku głównym I ZS im Stanisława Staszica we Wschowie.
 
Pogratulował również wyróżnionym nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty – Pani Lucynie Kowalczykowskiej, Panu Krzysztofowi Grabce, Panu Krzysztofowi Tomczykowi oraz Pani Agacie Karolczyk – Kozyra, która również znalazła się wśród 13 nominowanych osób do tytułu „Nauczyciel Roku 2021” oraz „Nauczyciel Jutra”.
 
Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody Starosty Wschowskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Wioleta Szyguła, Piotr Wieland, Jakub Ślipko, Mariusz Zbytniewski oraz Agata Karolczyk – Kozyra.
 
Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi wręczono nagrody przyznane przez Dyrektorów jednostek.
Po wręczeniu wyróżnień i nagród uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica zaprezentowali część artystyczną uroczystości. Na zakończenie uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych I Zespołu Szkół.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udostępnij