drukuj drukuj

Trwa realizacja projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim”

W I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 we Wschowie już od lutego br. realizowany jest projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO- Lubuskie 2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół poprzez  podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów, oferujący nowoczesną naukę zawodu oraz współpracę z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy.

 

Z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży spotkały się indywidualne konsultacje w szkoleniach 1/1 z doradcami zawodowymi w I Zespole Szkół we Wschowie. Wypracowanie mocnych stron ucznia, zniwelowanie słabszych, pobudzanie motywacji i chęci do dalszej edukacji profesjonalnie, przygotuje do praktyk i staży zawodowych oraz pomoże wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji, aby wykonywać określony zawód.

 

Nauczycielami prowadzącymi zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego byli p. Beata Galusik i p. Arkadiusz Prętki.

 

Dodatkowe zajęcia dla uczniów I Zespołu Szkół we Wschowie w okresie od lutego do czerwca:

–  z języka angielskiego prowadziła p. Paulina Bajończak;

–  z zakresu uproszczonych form podatkowych i podstaw analizy ekonomicznej nauczała p. Jadwiga Hartman;

– zajęcia przygotowujące do kwalifikacji E12 przeprowadziła p. Małgorzata Żak-Krzyżanowska;

– z  zakresu usług księgowych z zastosowaniem programów finansowo-księgowych prowadziła p.Ewa Wróbel;

– zajęcia CISCO CCNA R&S wykładał p. Marcin Usielski;

– zajęcia dodatkowe dla Technikum Spedycyjnego przygotowywała p. Monika Toll.

 

Uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie zakończyli kurs obsługi kasy fiskalnej oraz excel w biznesie. Ponadto uczestnicy z I ZS oraz ZSZ nr 1 przy SOSW ukończyli kurs kierowców  wózków widłowych, otrzymując stosowne zaświadczenia.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

pasek logotypów RPO2020