drukuj drukuj

Targi rolnicze pn. „X Lubuski Kiermasz Ogrodniczy”

 Program targów rolniczych
„X Lubuski Kiermasz Ogrodniczy” – Kalsk dn. 15 września 2019 r.
oraz „Jesień w Gliśnie” – Glisno dn. 22 września 2019 r.

– Promocja dorobku rolnictwa województwa lubuskiego.
– Promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych.
– Wystawa żywności wysokiej jakości.
– Kiermasz rękodzieła ludowego i artystycznego.
– Kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych.
– Kiermasz wypieków i wyrobów wiejskich.
– Kiermasze ogrodniczo – pszczelarskie.
– Prezentacja osiągnięć Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych i sołectw.
– Wystawa sprzętu ogrodniczego, w tym prezentacja nowości technologicznych i technicznych w produkcji rolnej.
– Wystawa drobnego inwentarza.
– Sprzedaż materiału szkółkarskiego, roślin sadowniczych i ozdobnych, warzyw i owoców sezonowych.
– Promocja Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
– Fachowe doradztwo specjalistów LODR i przedstawicieli firm pracujących na rzecz rolnictwa.
– Konkursy dla dzieci.
– Występy lubuskich zespołów ludowych.

Źródło: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku