drukuj drukuj

Szkolenia dla firm

Fundacja Przedsiębiorczość wraz z firmą Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w projekcie Wykwalifikowany pracownik w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POLK 08.01.01-08-053/13-00

Projekt skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę na obszarze województwa lubuskiego oraz ich pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego. Projekt obejmuje wsparciem 60 przedsiębiorstw z sektora MMŚP i ich pracowników w tym osoby prowadzące własna działalność gospodarczą.

Szkolenia w zakresie:

Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz z uprawnieniami energetycznymi eksploatacyjnymi

Monter urządzeń energetyki odnawialnej wraz z uprawnieniami energetycznymi dozorowymi

Magazynier z obsługą wózków widłowych

Spawacz metodą MIG, MAG lub TIG

Szczegółowych informacji udziela Pani Wilusz Ewelina pod nr tel: 883 331 417 – Pracownik Biura Projektu

więcej:

http://www.fundacja.zary.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=505:rozpoczynamy-rekrutacj-serdecznie-zapraszamy-do-wzicia-udziau-w-projekcie-&catid=1:latest-news&Itemid=57