drukuj drukuj

Systemy jakości – gwarancją bezpiecznej żywności

9 marca 2018 roku w ramach projektu  „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Wschowskim” Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, uczniowie I Zespołu Szkół we Wschowie kształtujący się w zawodzie Technik Technologii Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz nauczycielka Pani Aldona Szymańska uczestniczyli w warsztatach gastronomicznych Slow Food oraz w zajęciach dot. podstaw systemów jakości w przemyśle spożywczym w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Każdy z konsumentów chce mieć pewność, że kupowana przez niego żywność jest bezpieczna pod względem zdrowotnym, dlatego we współczesnym świecie w przemyśle spożywczym i gastronomii funkcjonują systemy zabezpieczeń żywności. Stanowią one gwarancję, że kupowane przez nas produkty spożywcze są bezpieczne. Stąd udział uczniów w szkoleniu, które pogłębiło ich wiedzę na temat systemów jakości, zarówno tych obligatoryjnych,  jak i dobrowolnych dla wytwórców żywności. Trenerem podczas warsztatów była audytor – Pani Aleksandra Niparko, z którą uczniowie wspólnie analizowali sens istnienia systemów zabezpieczeń, dokonywali porównań systemów oraz tworzyli, na podstawie obowiązujących zaleceń, elementy dokumentacji systemu HACCP.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

logo