drukuj drukuj

Statystyka

Miejscowość  Powierzchnia (ha) Liczba ludności
stan na dzień 30.09.2014 r.
Miejscowość Powierzchnia (ha) Liczba ludności
stan na dzień 30.09.2017 r.

Dane o liczbie ludności wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Źródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zielonej Górze

 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiecie Wschowskim 1 261 osób wg stanu na koniec września 2017 r.

Stopa bezrobocia w Powiecie Wschowskim 9,2 % wg stanu na koniec września 2017 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny