strona

Fundusze europejskie dla inwestorów

W poniedziałek 29 września 2008 roku w Warszawie (Hotel Novotel Centrum ul. Marszałkowska 94/98), w godz. 10.00-14.45 odbędzie się seminarium „Fundusze europejskie dla inwestorów”, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji (…)

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września: • zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)

Równać Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (…)

Nasza wieś naszą szansą – konkurs dotacyjny

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego “Nasza wieś naszą szansą” realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza (…)

Konkursy dla Województwa Lubuskiego w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczą (…)

Adresy stron internetowych

FUNDUSZE STRUKTURALNE www.funduszestrukturalne.gov.pl • Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/ • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich • Europejski Fundusz Rybacki FUNDUSZ SPÓJNOŚCI www.funduszspojnosci.gov.pl PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2007 (…)

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września: • zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące Działania 2.2 LRPO

Informujemy, że Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, w związku z ogłoszonym konkursem, organizuje bezpłatne szkolenia dotyczące procedury składania wniosków na Działanie 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich (…)

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

W latach 2007 – 2013 fundusze unijne dla przedsiębiorstw będą dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) (…)

Adresy instytucji

PUNKTY INFORMACYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM INFORMACJE OGÓLNE Regionalne Centrum Informacji Europejskiej 65 – 762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 9 tel. / fax (068) 453 26 37 e-mail: rcie@rcie.zgora.pl www.rcie.zgora.pl Lubuski Punkt Informacyjny – EUROPE (…)

Fundusze unijne na lata 2007 – 2013 (ogłoszenia o konkursach)

Aktualności na temat uruchomienia konkursów na dotacje w ramach poszczególnych programów pomocowych na lata 2007-2013: • Program Infrastruktura i Środowisko • Program Innowacyjna Gospodarka • Program Kapitał Ludzki • Programy Regionalne • Programy Europejskiej Współpracy (…)

Konkursy dla Województwa Lubuskiego w ramach PO Kapitał Ludzki

W dniu 31 marca 2008 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy otwarte na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetów VII, VIII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkursy dotyczą (…)

strona