strona

Spotkanie z ekspertami funduszy europejskich w powiecie wschowskim

Dnia 13 września 2012 roku odbędzie sie kolejny wyjazdowy dyżur konsultacyjny pracowników Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie lubuskim w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Tym razem z bezpłatnych informacji będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatu (…)

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Powiatu Wschowskiego

ZAWIADOMIENIE Starostwo Powiatowe we Wschowie informuje, że 9 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (III piętro) w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego Porządek obrad: 1. Otwarcie (…)

Imprezy Stowarzyszenia na 2012 rok

Stowarzyszenie Turystyczne “Ziemi Wschowskiej” przedstawia aktualny plan imprez turystyczno-rekreacyjnych w 2012 roku. Serdecznie zapraszamy. Stowarzyszenie w swoim działania realizuje następujące cele: · wspieranie rozwoju turystyki na terenie powiatu wschowskiego, · kreowanie i upowszechnianie wizerunku gmin (…)

Z nami sięgaj po dotacje!

Zapraszamy organizacje pozarządowe do korzystania z bezpłatnego wsparcia Regionalnego Ośrodka EFS w Zielonej Górze. Naszym celem jest wspieranie wszystkich, którzy są zainteresowani dotacjami z Europejskiego Funduszu Społecznego. Znamy problemy związane z pisaniem wniosków i realizacją (…)

Pomoc dla organizacji pozarządowych

Działasz w lubuskiej organizacji pozarządowej? Szukasz pomysłu na finansowanie działań swojej organizacji? Potrzebujesz porady prawnika, a może chcesz sprawdzić czy poprawnie prowadzisz finanse w swoim NGO? Nasz projekt jest adresowany właśnie do Twojej organizacji. Oferujemy (…)

Wydział Komunikacji i Dróg

Od 7 grudnia 2020 roku obowiązują nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg. Niezmiennie wizyta w urzędzie będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. Rezerwacja wizyty w zakresie prawa jazdy (…)

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dominik Olejniczak – Audytor wewnętrzny, pok. 211, tel. 65 540 89 51 Do podstawowych zadań Stanowiska ds. audytu i kontroli finansowej należy między innymi: 1) opracowywanie rocznych planów kontroli i sprawozdań z realizacji planu kontroli, (…)

Zawalcz o pracownię internetową Orange w swojej miejscowości

Już ruszyła ogólnopolska akcja społeczna Orange, w ramach której w 50 miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców powstaną internetowe Pracownie Orange. Głównym celem akcji Pracownie Orange jest zapewnienie obywatelom małych społeczności lepszego dostępu do technologii (…)

Uwaga Organizacje!

Zapraszamy na portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Zgłoś swoją organizację do: bazy.ngo.pl Bazy.ngo.pl to największa i najpopularniejsza w Polsce baza fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym. W bazie znajdują się informacje (…)

Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka

Rzecznik Praw Dziecka wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustanowienia roku 2012 – Rokiem Janusza Korczaka. 16 września 2011 r. Sejm RP podjął taką uchwałę. 18 stycznia 2012 roku w Belwederze, odbyła się Inauguracja Roku (…)

Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu – Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. – Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. – W skład rady powiatu wchodzi 15 radnych. RADNI POWIATU (…)

Kronika z 2002 r.

Spotkanie z SAPARD-em 26 marca 2002 r. Starostwo Powiatowe we Wschowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były organizatorami spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla rolników zainteresowanych programem SAPARD. Na spotkanie do sali konferencyjnej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (…)

Warsztaty i pomoc drogowa

MIASTO I GMINA WSCHOWA Pomoc drogowa – Leszek Skorupiński Wschowa, ul. Konradowska 8, tel. (65) 527 01 70 AUTOSERVIS “DABA”. Pomoc drogowa Wschowa, ul. Nowy Rynek 2 tel. (65) 540 58 22 Pomoc drogowa, Zakład (…)

Statut powiatu

Pliki: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/55/Statut_powiatu/# (…)

Regulamin Organizacyjny i jego zmiany

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wschowie Uchwała Nr 276_2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 42_2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zmiana regulaminu – Uchwała Nr 276_2022 z dnia 4.05.2022r. Zmiany regulaminu – (…)

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Siedlisku, zaprasza na szkolenie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej; wniosków (…)

Umowa na dofinansowanie Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie

W dniu 24 lipca 2009 została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Województwem Lubuskim na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów (…)

strona