strona

Równać Szanse 2009 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w dziewiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu “Równać Szanse 2009” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z (…)

Terminy konkursów dotacyjnych Fundacji Batorego w 2009 roku

W 2009 roku dotacje przyznawane będą w ramach następujących programów: Równe Szanse • Lokalne Programy Stypendialne Wnioski o dotacje mogą składać tylko zaproszone organizacje. Termin składania wniosków – do 31 marca 2009 Rozstrzygnięcie konkursu – (…)

II nabór wniosków do Funduszu Wymiany Kulturalnej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, ogłosiło nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu projektów dla Funduszu Wymiany Kulturalnej na kwotę (…)

Nabór wniosków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaprasza wnioskodawców wymiany szkolnej i pozaszkolnej z obszaru Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” do składania wniosków o dofinansowanie polsko-niemieckich projektów młodzieżowych, realizowanych w 2009 roku. Wnioski mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach (…)

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę:

Wymagane dokumenty Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę: powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwa oraz adres nowego inwestora, numer i datę udzielonego pozwolenia na budowę, oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w (…)

Spotkanie poświęcone Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 grudnia 2008 r. o godz. 10.00 w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich) w Gorzowie Wlkp. odbędzie się spotkanie poświecone wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), (…)

Bezpłatne Spotkanie Informacyjno – Promocyjne

28 listopada 2008 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro) odbędzie się spotkanie promocyjno-informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na temat oferty Punktów Konsultacyjnych. W województwie lubuskim w ramach (…)

Pożyteczne ferie 2009

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu „Pożyteczne ferie 2009” realizowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi W ramach konkursu nagrodzone będą projekty realizowane przez organizacje lokalne w czasie ferii zimowych 2009, przeznaczone dla dzieci i (…)

Fundusze europejskie dla inwestorów

W poniedziałek 29 września 2008 roku w Warszawie (Hotel Novotel Centrum ul. Marszałkowska 94/98), w godz. 10.00-14.45 odbędzie się seminarium „Fundusze europejskie dla inwestorów”, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji (…)

Informacja na temat konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że w dniu 2 września: • zawieszone zostaną konkursy ogłoszone dnia 31.03.2008 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: – 1/POKL/7.2.1/2008 dla Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, (…)

Równać Szanse 2008 – Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (…)

Nasza wieś naszą szansą – konkurs dotacyjny

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu dotacyjnego “Nasza wieś naszą szansą” realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza (…)

strona