strona

Działania w roku 2007

UCHWAŁA Nr IV/30/2007 RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia (…)

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza (…)

Wycinka i pielęgnacja drzew w ciągach dróg powiatowych w

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.powiat.wschowa.com.pl ogłasza przetarg nieograniczony pt.: (…)

Terminy składania wniosków

SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Ogłoszenia o terminach naboru wniosków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dostępne są na stronie Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.konkurencyjnosc.gov.pl/Skladanie+wnioskow/. ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Działanie 2.5 – Promocja przedsiębiorczości Działanie (…)

Szkolenie – Europejski Fundusz Społeczny

W dniach 23-25 stycznia 2006 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się szkolenie na temat możliwości i zasad aplikowania o wsparcie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła pani Bożena Buchowicz z (…)

Zakup artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wschowskiego, Plac Kosynierów 1 c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00/ 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wchowa.info ogłasza (…)

Zimowe utrzymanie ulic miasta Wschowy w sezonie zimowym 2006/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM poniżej 60000 euro Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl, www.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.: (…)

strona