drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości