drukuj drukuj

Starosta Wschowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Tylewice jednostki ewidencyjnej Wschowa – obszar wiejski, oznaczonej numerami działek 364/5 i 364/5 o łącznej powierzchni 48,9386 ha

wykaz