drukuj drukuj

Spotkanie dot. projektu “Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi dot. projektu Programu na rok 2016

Spotkanie