drukuj drukuj

Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu
– Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
– Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich spośród osób stale zamieszkujących na terenie Powiatu.
– W skład rady powiatu wchodzi 15 radnych.

1. Andrzej Bielawski
2. Marek Boryczka
3. Jolanta Denesiuk
4. Włodzimierz Drzewiecki
5. Krzysztof Grabka
6. Krzysztof Kliber
7. Marian Kulus
8. Wojciech Kuryłło
9. Danuta Patalas
10. Danuta Płończak
11. Zdzisław Siemczyk
12. Waldemar Starosta
13. Wojciech Szadel
14. Halina Szuman
15. Tomasz Urbański