drukuj drukuj

Punkty informacyjne 2007-2013

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
(prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej )
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
pn. – pt. 8.00-18.00
sob. 10.00-16.00
tel.: (22) 626 06 32, 626 06 33
fax: (22) 745 05 45
e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl

PUNKTY INFORMACYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Informacje ogólne:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
tel.: (68) 456 54 54, (68) 456 535, (68) 456 54 88, (68) 456 54 99
fax: (68) 456 54 80
e-mail: infoue@lubuskie.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
65 – 762 Zielona Góra, Al. Wojska Polskiego 9
tel. / fax (68) 453 26 37
e-mail: rcie@rcie.zgora.pl
www.rcie.zgora.pl

Lubuski Punkt Informacyjny – EUROPE DIRECT
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra, ul. Podgórna 7
tel. (68) 456 54 08
e-mail: europe-direct-zielonagora@lubuskie.pl
www.europe-direct.lubuskie.pl

Punkt Kontaktowy Europe Direct:
Starostwo Powiatowe we Wschowie
Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 „C” pok. 207
tel. (65) 540 19 37
e-mail: fundusze@powiat.wschowa.com.pl

Informacje na temat Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:


Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
65-065 Zielona Góra, ul. Św. Jadwigi 1
tel. (68) 333 44 00
www.lrpo.lubuskie.pl

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Punkt Informacyjny EFS
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
pok. 121 I piętro
tel. (68) 45 65 251
www.efs.lubuskie.pl

Lubuski Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
65-036 Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15
tel. (68) 456 56 56, 456 56 10
fax (68) 327 01 11
www.wup.zgora.pl

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Zielona Góra, ul. Jedności 19
tel.: (68) 30 70 938
www.zielonagora.roefs.pl

Informacje dla przedsiębiorców:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
65-065 Zielona Góra, ul. Św. Jadwigi 1
tel. (68) 333 44 00
www.lrpo.lubuskie.pl

Lubuskie Punkty Kontaktowe
www.lpk.lubuskie.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
65-022 Zielona Góra, ul. Sulechowska 1
tel. (68) 327 05 04
fax (68) 325 38 88
www.region.zgora.pl

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 23
65 – 078 Zielona Góra
tel. (68) 322 10 62, tel. / fax (68) 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl
www.opzl.pl

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim
ul.Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 728 73 11

Oddział ZIPH w Zielonej Górze
ul. Mariacka 2
65-908 Zielona Góra
tel. (68) 41 11 002 do 003

Informacje dla rolników oraz zakładów produkcji rolno – spożywczej:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Lubuski Oddział Regionalny
65 – 172 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104
Tel. / fax (068) 329 27 40
66- 400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
tel. (95) 722 76 47, tel. / fax (95) 722 76 48
e-mail: lubuski@arimr.gov.pl