drukuj drukuj

Przygotowanie do sezonu zimowego

W dniu 22 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Narada odbyła się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego.

W posiedzeniu również wzięli udział Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzej Andrusiak, Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, przedstawiciele gmin, a także kierownicy jednostek, instytucji, inspekcji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Powiatu Wschowskiego.

Omówiono stan przygotowań jednostek do sezonu zimowego 2022/2023 i współdziałanie poszczególnych służb
i instytucji. Dużo uwagi poświęcono pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Przedstawiono obecne dane dot. szczepień i zachorowań na Covid oraz wirusa grypy. Poruszano temat ASF i bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej. Omawiano przygotowanie służb drogowych do zimowego utrzymania dróg.