drukuj drukuj

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Więcej na stronie:

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/111/1634/Przeprowadzenie_konsultacji_spolecznych_z_organizacjami_dot__projektu__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Powiatu_Wschowskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_rok_2023_E2_80_9D/