drukuj drukuj

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa – Wyszanów z budową ścieżki rowerowej

Przedmiotem inwestycji jest droga powiatowa nr 1007F na odcinku o długości 2530 m od  Szlichtyngowej do Wyszanowa. 

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę jezdni i skrzyżowań z nawierzchni asfaltowej, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę zjazdów na posesję, przebudowę i budowę urządzeń odwadniających, usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, budowę kanału technologicznego.

Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 5 200 000 zł