drukuj drukuj

Przebudowa drogi powiatowej nr 1016F Sława – Łupice wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej na odcinku Sława – Wróblów

Projekt zrealizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi obejmującą wykonanie mikrodywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal na odcinkach: Sława – Wróblów (1.121 mb) i Śmieszkowo – Łupice (2.324 mb) oraz wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława – Wróblów (1.121 mb).

Dziury i większe spękania nawierzchni drogi załatane zostały mieszanką mineralno-bitumiczną, a następnie wykonany został  mikrodywanik z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno, którego celem było uszczelnienie pozostałych mniejszych spękań oraz wyrównanie kolein powstałych w trakcie użytkowania drogi.  

W ciągu drogi powiatowej 1016 F na odcinku Sława-Śmieszkowo od km 0+660 do km 1+781 (1.121 mb) wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 2,0 m i wykonana został z kostki betonowej typu „Polbruk”.

Całkowita wartość zadania – 522.400,17 zł

w tym:

– budżet państwa – 261.200,00 zł,

– Powiat Wschowski – 161.200,00 zł,

– Gmina Sława – 100.000,00 zł.

Okres realizacji zadania: 04-07/2013