drukuj drukuj

Protokół z konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Lista obecności

Protokół z konsultacji Programu Współpracy na 2020 rok