drukuj drukuj

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Protokół konsultacji

Protokół z konsultacji z programu na 2024 rok