drukuj drukuj

Projekt GESZKO – Zdrowa Szkoła i Kształcenie

W roku szkolnym 2012/13 uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym realizowali projekt GESZKO – Zdrowa Szkoła i Kształcenie koordynowany przez Uniwersytet Zittau – Goerlitz oraz Karkonoską Szkołę Wyższą,

Tegoroczne działania koncentrowały się wokół aktywności fizycznej „Sprawni    w Dorosłe Życie”.

Uczniowie brali udział w zajęciach o tematyce ogólnorozwojowej, wycieczkach rowerowych oraz w zawodach sportowych.

Podsumowaniem całorocznej pracy był udział wszystkich uczniów w Targach Szkół, które odbyły się w dniach 23 – 24 maja 2013 r. w Seifhennersdorf. Stoisko szkoły przygotowane wraz ze szkołą partnerską z Herrnhut było oblegane przez uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie. Największe zainteresowanie wzbudził złoty medal, który w  2011 roku przywiozła  z Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Ela Biała.

Podczas Targów uczniowie brali udział w warsztatach ekologicznych, uczyli się gry na instrumentach perkusyjnych, ćwiczyli jogę oraz rywalizowali z kolegami z Polski i Niemiec w wielu dyscyplinach sportowych. Na zakończenie dwudniowego pobytu uczniowie otrzymali certyfikaty, które zaświadczają o nabyciu, w wyniku całorocznej pracy, kompetencji w zakresie aktywności ruchowej.

Dwa dni po powrocie z Niemiec uczniowie SPdP witali kolegów ze szkoły partnerskiej z Herrnhut. Była to rewizyta. Przyjechało dziesięciu uczniów wraz z opiekunami. Były to trzy dni spędzone na wspólnej zabawie. Odbyły się wycieczki rowerowe, piesze po okolicach Wschowy  oraz grillowanie. Punktem kulminacyjnym były Międzynarodowe Igrzyska Sportowe, podczas których uczestnicy musieli wykazać się ogólną sprawnością oraz zręcznością. Zarówno gości jak i gospodarzy wspierali harcerze z 62 Drużyny Starszoharcerskiej z Hufca ZHP Wschowa. Popołudniu spotkanie było kontynuowane na terenie Stanicy Harcerskiej w Lginiu. Nawet deszczowa pogoda nie przeszkodziła we wspólnych zabawach i pląsach.

Ostatniego dnia odbył się mecz piłki siatkowej. Naprzeciw siebie stanęły międzynarodowe drużyny składające się z uczniów i nauczycieli szkół w Herrnhut i we Wschowie. Pożegnanie było długie i serdeczne. Nie brakowało łez. Wszyscy czekają na następny rok szkolny, podczas którego będzie realizowany temat: historia i tradycje.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie