drukuj drukuj

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Jędrzychowice 2019

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2018-2019.

W ramach operacji, w dniu 31 sierpnia 2019  w Jędrzychowicach zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów.

Głównym celem operacji była promocja rozwoju obszarów wiejskich wśród społeczności Powiatu Wschowskiego.

Cele szczegółowe to:

– prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie, prezentacja płodów rolnych i produktów wytworzonych przez rolników i lokalnych producentów z obszarów wiejskich,

– pobudzanie do zwiększenia integracji mieszkańców wsi i miast.

Całkowity koszt projektu – 15.600,14 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 15.600,14 zł

Termin realizacji – 08-09/2019