drukuj drukuj

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Ogłoszenie cz.1 Ogłoszenie cz. 2