drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 11 lutego 2022 r. Starosta Wschowski Andrzej Bielawski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Wschowskiego z udziałem Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie Barbary Wojewody-Kotwicy, przedstawicieli instytucji gminnych, kół łowieckich, nadleśnictwa oraz służb mundurowych.

Posiedzenie „Zespołu” poświęcone było omówieniu aktywnych form zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń, procedur dot. zgłaszania znalezionych, martwych dzików z wykorzystaniem elektronicznego systemu ZIPOD oraz problemów związanych z zasadami bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w zwalczaniu ASF na terenie Powiatu Wschowskiego.