drukuj drukuj

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

19 czerwca 2013 r. w Komendzie Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyło się posiedzenie połączonych Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Wschowskiego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Posiedzenie odbyło się pod przewodnictwem Starosty Wschowskiego Marka Boryczki i z udziałem Prokuratora Rejonowego, Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli, Powiatowego lekarza Weterynarii, Prezesa Zarządu „Nowego Szpitala we Wschowie”, Burmistrzów Miast i Gmin Wschowa, Sława i Szlichtyngowa, Komendantów Straży Miejskich w Sławie i we Wschowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Kierownika Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Nadleśniczego Nadleśnictwa Sława, Prezesa Zarządu Powiatowego WOPR, członków KBiP oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Podczas obrad analizowano przede wszystkim stan przygotowań służb do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i mieszkańcom Powiatu w czasie sezonu letniego. Analizowano zagrożenia wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego i związane z tym kwestie z zakresu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego Powiatu Wschowskiego. Analizowano procedury postępowania przy zachorowaniach masowych, zabezpieczenie medyczne i przygotowanie służby zdrowia do sezonu letniego oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów wypoczynku zbiorowego