drukuj drukuj

Podziękowanie Radnym Rady Powiatu Wschowskiego

Na ręce Starosty Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim gen. bryg. SG Tomasz Michalski w imieniu własnym oraz całego zespołu przekazał podziękowania Radnym Rady Powiatu Wschowskiego za wyrazy poparcia, sympatii oraz wdzięczności wyrażone wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rada Powiatu Wschowskiego Uchwałą nr XXVIII/190/2021 wyraziła głęboką wdzięczność i szacunek dla Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej, Policji i innych służb mundurowych za ofiarną służbę w obronie nienaruszalności granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podejmując w/w uchwałę wyrażono podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w działania gwarantujące nasze bezpieczeństwo.