drukuj drukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

UCHWAŁA Nr 340/2022 ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku oraz naboru kandydatów do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu nr OSE.524.2.2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 340

Uchwała – konkurs, komisja na 2023

Załącznik do ogłoszenia