drukuj drukuj

Ograniczenie w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego we Wschowie

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zmianie ulegają zasady obsługi interesantów Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Jednocześnie informuję, że niektóre sprawy można załatwić w następujący sposób:
– poprzez platformę ePUAP: /spwschowa/skrytka,
– drogą elektroniczną: powiat@wschowa.com.pl,
– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,
– telefonicznie – Sekretariat: 65 540 48 00 lub bezpośrednio do wydziałów.

Wykaz telefonów do wszystkich wydziałów dostępny na stronie internetowej: https://wschowa.info/starostwo/wydzialy-starostwa/

Wnioski niezbędne do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/

Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg będzie realizowana wyłącznie po rejestracji telefonicznej. Wizytę można umówić pod nr telefonu: 65 540 89 40. Zapisy są przyjmowane od godziny 7:30 do godziny 8:00.

Wydział Komunikacji i Dróg
– Rejestracja pojazdów – tel. 65 540 18 95,
– Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – tel. 65 540 26 64,
– Drogi – tel. 65 540 15 17,

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
– Gospodarka nieruchomościami, Skarb Państwa i Powiatu – tel. 65 540 17 95,
– Ewidencja Gruntów i Budynków, Sprzedaż map i informacji z zasobu, wypisy i wyrysy z ewidencji – tel. 65 540 22 12,
– Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 65 540 19 34,

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
– Ochrona Środowiska – tel. 65 540 17 79,
– Budownictwo – tel. 65 540 17 68.

O wszystkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować.

Jednocześnie Starosta Wschowski Andrzej Bielawski zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Wschowskiego o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych i unikanie dużych skupisk ludzi.