drukuj drukuj

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

aktualny harmonogram realizacji zadania

aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztow realizacji zadania

aktualizacja opisu dzialan

 

Wyniki konkursu na 2019 rok