drukuj drukuj

Ogłoszenie w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie uprzejmie informuje, że od dnia 25 maja 2020 roku bezpośrednia obsługa interesantów nadal odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny drogą telefoniczną z pracownikami PCPR:
– Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej: tel. (65) 540 89 55,  kom. 663 079 868,
– Obsługa wniosków PFRON: (65) 540 17 59,  kom. 661 743 827,
– PCPR Wschowa (sekretariat): tel. 65 540 17 58

Interesanci przyjmowani będą pojedyńczo, z zachowaniem wytycznych: 1 osoba na jedno stanowisko przy jednoczesnym uwzględnieniu pozostałych obostrzeń i zaleceń sanitarnych.

Prosimy też, aby wszelkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikami instytucji załatwiać telefonicznie (pod wskazanymi wyżej numerami telefonów) lub pocztą elektroniczną: pcprwschowa@o2.pl.

Wnioski dotyczące załatwianych spraw można pobierać ze strony internetowej www.pcprwschowa@o2.pl. Dodatkowo na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście) dostępne będą do pobrania następujące formularze wniosków:
– o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
– o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych,
– o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych,
– o dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu,
– o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
– o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
– o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
– o wydanie karty parkingowej.

Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania zasad bezpieczeństwa każda osoba podczas wizyty w PCPR musi być obowiązkowo wyposażona w niezbędny sprzęt ochrony osobistej taki jak: maseczka ochronna lub przyłbica oraz rękawiczki. Przed bezpośrednią obsługą zobowiązana jest też do dezynfekcji rękawiczek/rąk.

Wnioski oraz pisma można przesyłać drogą pocztową, a także zostawiać w skrzynce podawczej wystawionej na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy     ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście). Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można także składać logując się na stronie: www.sow.pfron.org.pl

W trosce o zdrowie własne oraz pracowników instytucji bardzo prosimy o przestrzeganie wprowadzonych zasad w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878).

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie