drukuj drukuj

Ogłoszenie Starosty Wschowskiego 

O G Ł O S Z E N I E o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję znak GK.6853.27.2019 z dnia 09 marca 2020 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym