drukuj drukuj

Odbyło się szkolenie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe-poznaj nowe obowiązki pracodawców”

W dniu 24 października 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się szkolenie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe-poznaj nowe obowiązki pracodawców”.
Organizatorami szkolenia byli Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej we Wschowie wraz z Polską Fundacją Przedsiębiorczości.
Szkolenie było skierowane do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych, osób zarządzających firmami oraz wszystkich pragnących poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta przywitał wszystkich obecnych i życzył powodzenia w zdobyciu i przekładaniu osiągniętej wiedzy na praktyczne działania.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z nową instytucją – Pracowniczych Planów Kapitałowych zarówno z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracownika.
W trakcie szkolenia omówione zostały podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK oraz prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostały omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.
Uczestnicy szkolenia uzyskali wiedzę dotyczącą w szczególności założeń programu PPK, obowiązków dotyczących wdrożenia programu w przedsiębiorstwie, uprawnień przysługujących uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, zasad rozporządzania zgromadzonymi środkami.