drukuj drukuj

Odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

26 września 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego oraz  ze sprawozdaniem z działalności za 2021 rok: Domu Dziecka we Wschowie, Domu Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej, Domu Dziecka w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

 Radni Powiatu Wschowskiego podjęli następujące uchwały w sprawie zmiany:

– uchwały nr XXXI/211/2022 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku;

– uchwały NR IX/65/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród;

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030;

– uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.