drukuj drukuj

Odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Wschowskiego

28 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego oraz podjęli następujące uchwały:

– w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku,

– w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2021 rok,

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030,

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.