drukuj drukuj

Odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego

28 grudnia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym przedstawionym przez Starostę Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego oraz podjęli następujące uchwały:

 – w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2021 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku,

 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku,

 – w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 listopada 2021 r.,

 – w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2022 roku,

 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021 – 2030,

 – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021,

 – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2022 – 2030,

 – w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2022.