drukuj drukuj

Odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Wschowskiego

22 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz podjęli następujące uchwały:

 -w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku,
– w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku,
– w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”,
– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2021–2030,
– w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2021.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Nowicki przedstawił radnym możliwości pomocy dla przedsiębiorców.