drukuj drukuj

Odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego

29 października 2020r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Sesja odbyła się w trybie zdalnym.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz podjęli następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wschowski w roku szkolnym 2019/2020;

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2020-2030;

– w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020.