drukuj drukuj

Odbyła się XV sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 18 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XV sesja Rady Powiatu Wschowskiego. W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz podjęli uchwały w sprawie:
– określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020  roku;
– przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wschowskiego za 2019 rok;
– oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wschowie za 2019 rok;
– likwidacji Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego we Wschowie;
– powierzenia Gminie Szlichtyngowa zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020.