drukuj drukuj

Odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wschowskiego

W dniu 20 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XL sesja Rady Powiatu Wschowskiego.

W trakcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz podjęli następujące uchwały w sprawie:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2032;
– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.