drukuj drukuj

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12

Starosta Wschowski Pan Andrzej Bielawski spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Markiem Astem oraz przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Panem Dariuszem Zajączkowskim. Analizowano cztery warianty budowy obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12.

Obwodnica Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12 została wpisana do rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Podstawowym celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK 12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. budowa obwodnicy Głogowa.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowie i Dębowej Łęce oraz na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem.