drukuj drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty za nieruchomość o nieuregulowanym stanie pranym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 73/2, położonej w obrębie Wyszanów jednostki ewidencyjnej Szlichtyngowa – obszar wiejski.

OBWIESZCZENIE