drukuj drukuj

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty
odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w jednostce ewidencyjnej Szlichtyngowa obszar wiejski, obręb Wyszanów, oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków numerem działki 76/2 o powierzchni 0,0064 ha
.